Taustamateriaalia

Taustapaperi kampanjatueksi – asuminen ja ympäristö

Vasemmistoliiton yksi kampanjakärki on Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö. Puolueen ympäristötyöryhmä on laatinut taustapaperin teemasta. Käytä sitä kampanjoinnissa apuna, esimerkiksi keskusteluissa ja kirjoituksissasi. Avaa taustapaperi: Taustapaperi_ymparisto_ymparistotyoryhma  

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton lausunto soten valinnanvapaudesta

Vasemmistoliitto antoi lausuntonsa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, toisin sanoen puolueemme kannan pakkoyhtiöittämiseen johtavasta sote-uudistuksesta. Lausunto  word-muodossa Dropbox-linkissä >> (avaa ja lataa/download) Lausunto pdf-muodossa  Dropbox-linkissä >> (avaa ja lataa/download)

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston ehdotukset harmaan talouden torjumiseksi

Harmaalla taloudella tarkoitetaan veronkiertoa. Vuonna 2008 veromenetykset harmaasta taloudesta olivat noin 4.5 – 5.5 miljardia euroa, runsaat 10 prosenttia valtion budjetin loppusummasta (Harmaa Hirvi, 2010). Kaikki tämä keräämättä jäänyt vero on poissa verorahoitteisista palveluista, kuten koulutuksesta ja terveydenhoidosta.   Veromenetyksiä tulee kaikista tulomuodoista. Verovuodosta noin 2 miljardia oli tilittämättä jäänyttä arvonlisäveroa, noin 2 miljardia tilittämättä jäänyttä […]

[ Lue lisää → ]

Takuueläke ja Vasemmistoliiton kanta

Tällä sivulla on selvitys 1.3.2011  voimaan tulleesta laista takuueläkkeestä ja sen sisällöstä. Lopussa on Vasemmistoliiton vastalause sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lakiesitykseen sekä lisähuomautukset. Linkistä löydät muistion , jossa kerrotaan takuueläkettä vähentävästä varhennusvähennyksestä ja asumistuen pienenemisestä. Takuueläkkeen keskeiset muutokset  Hallituksen esityksestä eduskunnassa säädettiin laki takuueläkkeestä tulemaan voimaan 1.3.2011 (» HE 50/2010 vp). Takuueläkelain tarkoitus on turvata Suomessa asuvan […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton työelämäkannanottoja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tekemät talousarvioaloitteista monella on työllistävä vaikutus. Ryhmä on kritisoinut ankarasti valtion ns. tuottavuusohjelmaa, jossa väkeä vähennetään surutta, myös työsuojelupiireiltä ym. Ryhmä on vaatinut, että ko. ohjelmasta luovutaan.  Vasemmistoliitto on vaatinut lisärahaa kuntien valtionosuuksiin, joilla turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Eli terveysasemat, koulut, päivähoito jne. Lisärahaa myös infrastruktiirin ylläpitoon, mikä työllistää eli rataverkkoon, tieverkkoon ja ympäristötöihin. Erityisesti […]

[ Lue lisää → ]

Ryhmäpuhe nuorten työllisyydestä

Kansanedustaja Mikko Kuoppa piti Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron valtion menokehyksistä  Kansanedustaja Mikko Kuoppa arvioi valtion menokehyksen vaarantavan ensimmäistä kertaa työmarkkinoille pyrkivien nuorten työllisyyden ja jopa työkyvyn. Kehysselonteon ryhmäpuheenvuorossaan Kuoppa vaati lisää määrärahoja köyhyyden poistamiseen, pienituloisten verotuksen keventämiseen, työttömyysturvaan ja työllisyyteen. Kehyspäätöksen keskeinen ongelma on, että siinä esitetään aivan liian vähän määrärahoja köyhyyden poistamiseen ja lapsiperheiden, opiskelijoiden, pitkäaikaistyöttömien, […]

[ Lue lisää → ]

Kansanedustajat ja EU

Eurooppalainen Suomi ry on työstänyt Kansanedustajat ja EU, Totta vai tarua? -koosteen puolueiden eduskuntavaaliehdokkaiden käyttöön. Koosteessa on lyhyesti esitelty väitteiden ja vastaväitteiden avulla, kuinka EU-asiat ovat mukana eduskunnan ja kunkin kansanedustajan työssä. Lista ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Avaa tiedosto EU, Totta vai tarua?  (pdf)

[ Lue lisää → ]

Pienyrittäjäohjelma

Turvaa ja jatkuvuutta pienyrittäjän arkeen Vasemmistoliiton pienyrittäjäohjelma on hyväksytty Vasemmistoliiton puoluehallituksessa 18.9.2010. Tutustu ohjelmaan ja käytä tukimateriaalia esitellessäsi sitä esimerkiksi yrittäjäjärjestöille. Pienyrittäjäohjelma (pdf) Tukimateriaali (pdf)

[ Lue lisää → ]

Rikkaus Vasemmiston pääviestissä

Vasemmistoliitto haluaa uudella pääviestillään herättää keskustelua siitä, mikä elämässä on lopulta tärkeää ja yhteiskunnassa tavoittelemisen arvoista. Materiaalisen rikkauden ohella elämässä on paljon kallisarvoisia asioita, kuten ystävät, perhe, lepo, hyvä terveys, koti, mielekäs työ, mahdollisuus harrastaa ja opiskella, toteuttaa itseään ja nauttia mielenrauhasta sekä puhtaasta luonnosta. Tämä todellinen rikkaus, rikkaus jolla on arvoa, riittää kaikille, ja […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston esittely

Vasemmistoliitto on Suomen viidenneksi suurin puolue. Puolue uskoo siihen, että rikkaus lisääntyy jakamalla. Jakamalla resursseja oikeudenmukaisesti voimme turvata jokaiselle toimeentulon, kodin ja turvallisuuden. Vasemmistoliitto haluaa nostaa arvoonsa rehellisen suomalaisen työn ja kitkeä pois harmaan talouden. Kunnon palkka ja kunnolliset työolot kuuluvat kaikille – niin palkansaajille kuin pienyrittäjille ja itsensä työllistäville, niin pätkä- kuin vakitöitä tekeville. Ihmisen on […]

[ Lue lisää → ]